Curriculum Learning Space

  Languages FET  
 
Afrikaans

Welkom by ons webtuiste vir Afrikaans Graad 10 - 12. Hier kan ons menings, idees, ervarings, inligting, kennis en vaardighede oor 'n wye spektrum taalaspekte in die Kurrikulum vir Afrikaans met mekaar deel. Onderrig- en leermateriaal wat u self ontwikkel het, sal welkom wees. Dit sal die lewe vir almal vergemaklik en opvrolik.


Belangrike Dokumente
Vakadviseur Kontakbesonderhede
Eksamens
Modelle/Voorbeelde
Beleidsdokumente
Matriekhulp
Noodsaaklike Inligting
Provinsiale Ondersteuning
Omsendskrywes
Ander Dokumente


Afrikaans Tweede Addisionele Taal (KABV) Graad 11 Derde Kwartaal 2013:

Lesse vir leerders Deel 1 (DBE)

Lesse vir leerders Deel 2 (DBE)

Onderwysersgids (DBE)

 

Afrikaans Tweede Addisionele Taal (KABV) Graad 11 Eerste Kwartaal 2013:

Lesse vir leerders (DBE)

Onderwysersgids (DBE)

Afrikaans Tweede Addisionele Taal (KABV) Graad 10 Eerste Kwartaal 2012:

Lesse vir leerders (DBE)
 
Onderwysersgids (DBE)

 

Afrikaans Tweede Addisionele Taal (KABV) Graad 10 Tweede Kwartaal 2012:

 

Lesse vir leerders (DBE)

 

Onderwysersgids (DBE)


Afrikaans Tweede Addisionele Taal (KABV) Graad 10 Derde Kwartaal 2012:

 

Lesse vir Leerders (DBE)

Onderwysersgids

 

Afrikaans Tweede Addisionele Taal (KABV) Graad 10 Vierde Kwartaal 2012:

 

Lesse vir Leerders (DBE)

Onderwysersgids

 

SELF-STUDIEGIDS VIR TAALONDERWYSERS 2010
 
Afrikaans    Creative and Transactional Writing

SELF - STUDIEGIDS VIR TAAL ONDERWYSERS 2009

Afrikaans:     Creative and Transactional Writing 


EDUCATORS DOCUMENTS 2012/13

LEARNERS DOCUMENTS 2012/13