Curriculum Learning Space

  Languages FET  
 
View Blog

Die waarde van handboeke in die klaskamer

 

Waarom moet ’n mens ? handboek gebruik? Die gebruik van ? goeie handboek brei jou kennis van die vak uit en verbeter dus ook jou onderrig. ? Handboek van ? hoë gehalte is van groot hulp met die beplanning en voorbereiding vir jou klasse. As alle leerders hul eie handboeke  het, kan hulle ná elke aanbieding van jou les verder uit die handboek werk sodat jy individuele leerders kan bystaan en help indien nodig. 

? Goeie handboek help leerders om hul werk teen hul eie pas te voltooi en spoor hulle aan om aanvullende en/of verrykingsaktiwiteite te doen. Dit help hulle (en uiteindelik ook vir jou as onderwyser) omdat hulle dan werk wat in die klas gedoen is by die huis kan hersien deur die verduidelikings en voorbeelde in die handboek te bestudeer as voorbereiding vir die lesse wat volg.

 

Hoe moet ek ? handboek van gehalte gebruik om my te help beplan?

 • Bestudeer die handboek.
 • As dit nie al die inhoude dek nie, dui aan waar jy aanvullende aantekeninge moet byvoeg.
 • Ontwerp of pas jou Werkskedule vir die graad aan volgens jou handboek.  Voeg die getal take per kwartaal in, soos deur die Assesseringsprogram en volgens die Protokol vereis. (Getal take volgens die Assesseringsprogram – Graad 12 Huistaal virTermyn 1: een toets, twee mondelinge, een literatuurtaak + een opstel, ens.). Neem ook die temas wat in die handboek gedek word en jou Werkskedule wat jy aan die hand van die handboek opgestel het in berekening.
 • Ontwerp jou Assesseringsplan vir die jaar met inagneming van die take in die Assesseringsprogram soos jy dit in jou Werkskedule aangedui het.
 • Berei jou lesse voor en dui die daaglikse assessering aan deur te verwys na die betrokke aktiwiteite/ oefeninge in die handboek wat jy wil gebruik. (Voeg ook jou eie by, indien so verkies.) 

Op hierdie manier maak jy seker dat jy al die inhoude vir die jaar gedek het en dat jou leerders die nodige kennis en vaardighede bemeester.

 

Hoe kies ek ? handboek van gehalte?

 • Bekom soveel goedgekeurde handboeke as wat jy moontlik kan. Vra die uitgewers vir besigtigingseksemplare.
 •  Bestudeer die handboek.
 • Vergelyk die inhoud van die handboek met die inhoud van die Vakverklaring en maak seker dat dit die voorgestelde inhoud volledig dek.
 • Maak seker dat
  §         temas voldoende behandel word;
  §         die inhoud op die korrekte taalvlak en graad gerig is; en
  §         die inhoud op ? logiese wyse in moeilikheidsgrade ingedeel is, d.w.s die leerder  progressief aan al moeiliker konsepte blootgestel is.    
 • Kyk sorgvuldig na die aktiwiteite/oefeninge in elke afdeling of hoofstuk:
  §         Sluit die aktiwiteite aan by die voorafgaande leesteks?
  §          Word die aktiwiteite volgens moeilikheidsgraad ingedeel, d.w.s. rig dit leerders om die konseptuele kennis te bemeester en om die kennis toe te pas?
  §         Sal die aktiwiteite/oefeninge leerders help om vraestelle te beantwoord?
  §         Is daar genoeg aktiwiteite/oefeninge vir jou om van te kies en vir die leerders om te doen sodat inoefening en leer sal plaasvind?   

Wat is ? goeie handboek?

 ? Goeie handboek is soos ? kunswerk. Dis die eindproduk van die werk van ‘n groep geïnspireerde deskundiges. Dit lyk pragtig en inspireer belangstelling in die vakgebied en ook die begeerte om te ontdek. Dit voorsien die grondslag waarop die onderwyser kan voortbou. (Dr Pam Miller) Goedgekeurde handboeke vir Afrikaans Huistaal, Eerste en Tweede Addisionele Tale soos bepaal in die Nasionale Katalogus vir Graad 10 – 12 Handboeke 

Read More »

Blog List
Search Blog
New Blog
You must be logged in and have permission to create or edit a blog.
Blog Archive