Comments & Details
   
FET College Learning Space

  Education and Development  
 
Resource Details
Resource Name
Wiskunde / Mental Math  (link)
Resource Description
Baie leerders in Gr4-6 sukkel met moeiliker Wiskunde-bewerkings omdat hul tafels en basiese Wiskunde-kennis nie deeglik vasgelê is nie. Algoritmes soos lang deling, lang vermenigvuldiging, asook die optel- en aftrek van breuke is dan moelik om baas te raak. Hierdie werkvelle en aanlynoefeninge adresseer die probleem met 5-minuut-toetse in optel, aftrek, vermenigvuldig en/of deel. Geskik vir Wiskunde ±Graad 4-6 - Ideaal as hersiening om jaar of kwartaal mee te begin, ook vir verrykking of remediëring Die aanlynoefeninge op Quia sluit hierby aan - leer dus speel-speel!
Resource Status
Unchecked / Unapproved Resources
Resource Tags
Wiskunde Mental math
Add Tags
Resource Type
Lesson Support Materials
Resource Media Type
Link
Resource Licencing Condition
Creative Commons: Attribution-Non Commercial - Share Alike
Resource Language
Afrikaans
Teacher Context

Curriculum Links
Non-Curriculum Topics
Skip Navigation Links.
Comments

Comment : 
Submit Comment Clear Comment
Email this Resource Print this Page Close this Window

 
Resource Submitted by:
thinkonline thinkonline
On the
12/4/2009
   
Close this Window