Provinsiale Ondersteuning

Woordelys

'n Woordelys met Afrikaanse vakterme soos uiteengesit in die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad 10 - 12 (Algemeen), Tale, Huistaal, pp. 83 - 93 kan help om die vakkennis vir tale te bemeester

Visuele Geletterdheid: Lees meer hieroor:

Provinsiale Eksamenvraestelle en Memoranda vir Graad 12 (NSS) - Augustus/September 2009: 

Mpumalanga DoE

Wes-Kaap DoE

   
Close this Window