Beleidsdokumente

Nasionale Kurrikulumverklaring vir Afrikaans Huistaal, Eerste en Tweede Addisionele Tale

Riglyne vir die opstel van Graad 12 Eksamenvraestelle vir Tale:

Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklarings (KABV) Graad 10-12 - Afrikaans:

Huistaal

Eerste Addisionele Taal

Tweede Addisionele Taal

 

 

   
Close this Window